SENASTE NYTT

Frågor och svar – Nuläge på IFU Arena (uppdaterat 9/3)

Som vi informerade om i vårt förra inlägg så är nu IFU Arena stängt tillsvidare pga brister i arenans takkonstruktion. Sedan dess har det inkommit en hel del frågor till oss av olika karaktär och nedan följer de vanligaste frågorna och svaren på dessa. Vi kommer löpande fylla på med mer information så snart vi har mer att berätta och har ni ytterligare frågor så hänvisar vi dessa till info@ifuarena.se och vi besvarar dem här så snart vi kan.

 

Uppdaterat 9/3

 

Fråga 1: Varför är IFU Arena stängt?

Svar: Eftersom taket på Tarfalahallen rasade in i mars 2020 så begärde Statens Haverikommission att samtliga arenor med liknande takkonstruktion skulle utredas av respektive kommun. Eftersom IFU Arena har samma takkonstruktion från samma leverantör som Tarfalahallen så startade Uppsala Kommun en utredning av IFU Arenas tak under hösten 2020. Denna utredning är inte helt klar, vilket den förvänts bli de närmaste två eller tre veckorna, men datat från utredningen presenterades för Uppsala Kommun i fredags eftermiddag och då framkom det två olika brister:

  1. Takkonstruktionen har brister i sitt säkerhetstänk då man inte har byggt för att förhindra fortskridande ras, dvs om en takstol rasar så riskerar den att dra med sig de resterande i fallet.
  2. Vid 3D-skanningen av IFU Arenas tak så framkom det att det finns lutningar/skevningar som är utanför bygghandlingarnas acceptans.

Dessa två punkter tillsammans gjorde att kommunen var tvungen att fatta beslut om användandeförbud i fredags kväll då säkerheten på IFU Arena inte kan garanteras.

 

Fråga 2: Varför skottar IFU Arena inte bara sitt tak?

Svar: Med osäkerheten utifrån de två punkterna i svaret ovan så finns det ingen som kan säga hur mycket snö taket tål eller om själva belastningen av ett snöfritt tak är risk nog. De fel som observerades vid 3D-skanningen gjordes när IFU Arenas tak var fritt från snö. Dessutom har det i denna process framkommit att IFU Arenas tak saknar de säkerhetsanordningar som krävs för att skicka upp snöskottare på taket. IFU Arena har självklart påpekat detta för totalentreprenören i god tid innan det blev vinter och driver en process gällande detta.

 

Fråga 3: När kan IFU Arena öppna igen?

Svar: Vi har idag inget svar på vilka åtgärder som krävs för att öppna IFU Arena igen men den rapporten som Uppsala Kommun har beställt och som förväntas bli klar inom 2-3 veckor kommer att visa detta.
Slutrapporten beräknas komma runt 26/2. Sedan behöver entreprenören tid för att beräkna åtgärdsjobbet så vi hoppas veta under början av mars när IFU Arena kan öppna igen.
Slutrapporten kom den 26/2 och sedan dess har entreprenören räknat på hur de på bästa sätt kan lösa de risker som påpekats. Vi har uppföljning veckovis och hoppas få en bild över omfattning och tidsåtgång under vecka 11-12. Entreprenören undersöker även om det går att åtgärda i etapper så att vi kan öppna under våren/sommaren tack vare att det då inte finns någon snölast på taket.

 

Fråga 4: Jag har saker på IFU Arena som jag måste få tillgång till nu. Hur gör jag?

Svar: IFU Arena är förlagt med användandeförbud vilket innebär att i nuläget får ingen gå in i arenan. IFU Arena har möte med kommunen i början av nästa vecka för att se om vi kan ordna så att de som behöver hämta saker kan göra det på ett säkert sätt. Om du har saker på IFU Arena som du behöver få tillgång till så ber vi dig att maila till info@ifuarena.se och beskriva vad det är för saker du behöver få tillgång till så återkommer vi med information om när det kommer ges möjlighet att hämta dessa saker.

 

Fråga 5: Vad händer med IFU Arena nu?

Svar: Till att börja med så måste vi invänta slutrapporten som kommer om 2-3 veckor. Det är först då vi får reda på vad som krävs för att kunna öppna arenan igen. Självklart är det totalentreprenörens ansvar att åtgärda de brister som framkommit.

 

Fråga 6: Var ska vi träna nu?

Svar: Vi har möten inbokade med Uppsala Kommuns representanter för att diskutera alternativa lokaler för våra ägarföreningar. Vi kommer göra allt i vår makt för att hjälpa dessa föreningar att hitta nya lokationer att träna på. Det är omöjligt för oss att prata med varje enskilt lag individuellt så denna kommunikation kommer hållas med respektive ordförande för de berörda föreningarna.
Uppsala kommuns bokningsservice och Fyrishov har under vecka 6 pratat med alla våra ägarföreningar, både bredd och elit, och tilldelats ersättningstider i de hallar som finns tillgängliga. Alla elitmatcher samt träning på alla nivåer ska nu vara löst för de närmsta veckorna. Bokningsservice kommer att ha en löpande dialog med ägarföreningarna gällande tillgänglighet i hallarna.
Gällande höstens bokningsschema så hoppas vi självklart att alla våra föreningar kan vara på IFU. Om det inte går helt eller delvis kommer alla bli informerade i god tid innan kommunens bokningsservice stänger anmälan för bokningar till hösten/vintern i deras hallar.

 

Fråga 7: Får jag tillbaka pengar för mitt träningskort då jag inte kan träna på IFU Arena nu?

Svar: I nuläget har vi inget svar på detta men vi har som absolut mål att återkomma med svar på denna fråga under vecka 6.
För att kunna ge besked vad som sker med träningskorten behöver vi få svar på hur länge gymmet hålls stängt. Vi ber er därför att vänta ett par veckor till med svaret på denna fråga.
Vi vet fortfarande inte när vi kan välkomna våra gymgäster tillbaka till arenan men vi kommer självklart att förlänga allas träningskort, motsvarande den tid som vi har varit tvungna att hålla stängt.

 

Fråga 8: Kommer inplanerade mästerskap och arrangemang som planeras på IFU Arena under 2021 att bli av?

Svar: Se svar på fråga 3. Vi har möten inbokade under vecka 6 & 7 med Uppsala Kommun och ansvariga arrangörer för att göra en plan B för dessa arrangemang.

KONFERENSRUM 1

Vårt största rum vetter mot innergården och har naturligt dagsljus längs hela långsidan.
Max 34 personer i skolsittning / 50 personer i biosittning
Projektor och duk
Dator
3st myggor (headset) och mixer
Interaktiva högtalare
Anslutningskablar som passar både gamla och nya Mac och PC
Mobila ståbord och skrivbord för föreläsare
Anteckningsmaterial som block och pennor
Blädderblock / Whiteboard
Trådlöst wi-fi