information gällande livekamera i A-hallen

Vad gäller vid filmning och GDPR?

Solidsport är en plattform och digital samlingsplats för klubbar, föreningar och deras publik. På SolidSport livesänds och streamas video som sedan kan ses i efterhand som repris – delvis eller i sin helhet.

Inget särskilt tillstånd för filming krävs.

Filmning och fotografering på offentliga platser är helt tillåtet så länge man inte kränker en annan människa genom störande eller hemlig filmning. Med offentliga platser avses alla platser till vilka allmänheten har fritt tillträde och hit räknas i stort sett alla arenor för sport vi har i landet. Det enda undantaget är ett fåtal arenor där senioridrott på elitnivå visas, t.ex. Friends Arena, Globen eller Ullevi. Dessa betraktas som enskilda platser och kräver tillstånd för filmning.

IFU Arena har skyltar uppsatta vid de hallar / planer där fast monterade kameror är installerade.

Filming av sportarrangemang omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.

En av de grundläggande fri och rättigheter som gäller i Sverige är yttrandefriheten. Alla människor ska ha rätt att yttra sig om i princip allt – yttrandefriheten ska främja ”ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning”. Yttrandefriheten regleras i två grundlagar, Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihets-grundlagen (YGL). Här finns t.ex. regler om meddelarskydd, ansvarig utgivare och förbud mot censur.

Filmning av matcher, tävlingar och sportarrangemang är helt lagligt och omfattas av YGL – här gäller alltså yttrandefriheten.

Däremot bryter man mot yttrandefriheten när filmning/fotografering sker i kommersiella sammanhang.

Exempel:

Det är tillåtet att utan särskilt tillstånd spela in en ishockeymatch och visa den på Soldisportkanalen. Men det är inte tillåtet att visa samma match i ett kommersiellt sammanhang, t.ex. i en reklamfilm för Stadium. I det senare fallet krävs alltid tillstånd från de som medverkar i matchen.

GDPR tillåter filmning och hantering av personuppgifter.

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) innehåller regler som syftar till att skydda den enskildes personliga integritet och dennes personuppgifter. När det gäller Solidsport är GDPR tillämplig på alla uppgifter som kan kopplas till en fysisk person, t.ex. namn, adress och kontonummer.

I likhet med den tidigare Personuppgiftslagen så finns det dock ett undantag som klargör att GDPR inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet, se Artikel 85 i GDPR.

I Sverige har lagstiftaren även fört in undantaget i svensk lag, se 1 kap 7 § Dataskyddslagen (SFS 2018:218) där följande anges: EU:s dataskyddsförordning och denna lag ska inte tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Artiklarna 5-30 och 35-50 i EU:s dataskyddsförordning samt 2-5 kap. denna lag ska inte tillämpas vid behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande.

Vid införandet av undantaget för yttrandefrihet uttalande regeringen att begreppet yttrandefrihet måste ges en bred tolkning för att beakta vikten av rätten till yttrandefrihet i varje demokratiskt samhälle. Om undantaget är tillämpligt ska de centrala bestämmelserna i GDPR inte tillämpas. Med journalistisk eller konstnärlig verksamhet behöver det t.ex. inte vara fråga om professionell journalistik, även yttrande på en blogg skyddas av undantaget. Det finns inte heller något krav på att en sportsändning måste vara professionell för att skyddas av yttrandefriheten och därmed undantas GDPR.

Vad får man inte filma?

Det är inte förbjudet att filma en person som befinner sig på en allmän plats, men om filmningen sker ihållande och närgånget kan det i det extrema fallet utgöra ofredande. Det är inte tillåtet att filma på enskilda och privata platser. Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, kan komma att dömas för kränkande fotografering, hemfridsbrott eller olaga intrång.

Dessa bestämmelser gäller alltså inte vid inspelning av matcher och andra idrottshändelser eftersom sådan alltid ska ske öppet på en idrottsarena och aldrig i hemlighet eller i privata miljöer.

 Etiska regler vid filmning.

Det finns egentligen inte särskilt många regler kring filmning och fotografering i svensk lag. Som nämnts tidigare handlar det ytterst om yttrandefrihet – var och en av oss ska kunna få yttra sig över i princip vad som helst. Medierna har dock flera pressetiska regler att ta hänsyn till. Dessa regler är inte straffsanktionerade men medierna tar dock allvarligt på dessa ändå. De pressetiska reglerna övervakas av Pressens Opinionsnämnd (PON) och Allmänhetens pressombudsman (PO). Man kan betrakta de etiska reglerna som en slags ”skampåle” där journalister och medieföretag ogärna vill hamna.

Det pressetiska reglerna är inte direkt tillämpliga på filmning och fotografering av matcher som görs tillgängliga på SolidSport.  Men de innehåller flera rimliga och sunda regler som man bör följa även som ”hobbyfilmare”. Exempel på pressetiska regler är att man ska respektera människors personliga integritet, visa hänsyn mot ovana intervjupersoner samt att man inte ska manipulera och förfalska bilder och film. Vidare ska man vara försiktig med namn- och bildpublicering som kan skada människor.

Det pressetiska reglerna finns publicerade på https://po.se/

Information och råd vid filming.

  1. Filmning på offentliga platser är fullt tillåtet utan tillstånd. Det är alltså tillåtet att t.ex. spela in en innebandymatch i en ungdomsserie utan särskilt tillstånd från motståndarlaget, målsman och domare.
  2. En av de grundläggande fri och rättigheter som gäller i Sverige är yttrandefriheten. Alla människor ska ha rätt att yttra sig om i princip allt – yttrandefriheten ska främja ”ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning”.
  3. EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) innehåller regler som syftar till att skydda den enskildes personliga integritet och dennes personuppgifter. GDPR inte ska tillämpas i den utsträckning att det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet.
  4. Använd sunt förnuft. Uppkommer det en situation där någon kan tänkas kräva att inte bli filmad bör man ta hänsyn till detta, såvida detta inte framstår som uppenbart osannolikt.
  5. Respektera den personliga integriteten. Var t.ex. försiktig med att filma någon som har blivit skadad eller sjuk.
  6. Filma inte på privata och enskilda områden utan tillstånd, t.ex. skolor, sjukhus och skyddsområden. Tänk på att det kan råda fotoförbud på stora kommersiella arenor som t.ex. Globen och Friends Arena.
  7. Använd aldrig filmer och fotografier på idrottsutövare i reklamsammanhang utan deras godkännande.
  8. Hemlig och dold filmning/fotografering i privata utrymmen, t.ex. en toalett är strikt förbjuden och betraktas som ett brott.

KONFERENSRUM 1

Vårt största rum vetter mot innergården och har naturligt dagsljus längs hela långsidan.
Max 34 personer i skolsittning / 50 personer i biosittning
Projektor och duk
Dator
3st myggor (headset) och mixer
Interaktiva högtalare
Anslutningskablar som passar både gamla och nya Mac och PC
Mobila ståbord och skrivbord för föreläsare
Anteckningsmaterial som block och pennor
Blädderblock / Whiteboard
Trådlöst wi-fi